Truhlář (33-56-H/01)

Základní informace:

Název a kód oboru: 33-56-H/01 TRUHLÁŘ
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Obor je určen: pro chlapce i dívky
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým i nižším ročníkem
Přijímací řízení: školní přijímací zkouška formou pohovoru s uchazečem
Ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na středních školách, vyšších školách a v nástavbových oborech

Zdravotní omezení: Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. Více viz. tento odkaz.

Charakteristika oboru:

  • absolventi oboru umí zhotovit široký sortiment stavební truhlářských výrobků – okna, dveře, schody,
    obklady stěn apod., nábytek z velkoplošných materiálů i masivního dřeva a základ. tesařské konstrukce
  • součástí přípravy je nejen výroba, ale i osazování výrobků na stavbách
  • výuka probíhá v moderně vybavených školních dílnách
  • absolventi oboru mají možnost získat kromě výučního listu kvalifikaci pro základní práce s motorovou pilou, obsluhu rámových pil, řidičské oprávnění skupiny B a absolventi nepovinného předmětu Myslivost lovecký lístek

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Základy ekologie,
Informační a komunikační technologie, Anglický jazyk

Odborné předměty - Technologie, Nauka o lese, Nauka o práci, Odborné kreslení, Materiály, Výrobní zařízení,
Ekonomika, Odborný výcvik

Předmět 1. ročník 2.ročník 3.ročník Celkem
Česká jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 1 - 2
Základy ekologie a chemie 1 - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Práce s počítačem 1 1 - 2
Ekonomika - - 2 2
Technologie 2 2 2 6
Odborné kreslení 1 1,5 2 4,5
Materiál 2 1 - 3
Výrobní zařízení 1 2 - 3
Výpočetní technika - - 1 1
Průmyslové obrábění dřeva - - 1 1
Odborný výcvik 15 16,5 17 48,5
Celkem za ročník týdně 33 33 33  

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.