Dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský
CZ.02.02.XX/00/22_003/0003931, Šablony IV Křivoklát

Témata projektu:
 Podpora inovativního vzdělávání žáků SŠ a DM - zařazení inovativních forem výuky a
vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, a to ve škole i
na domově mládeže
 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ a DM - vzájemná spolupráce pedagoga a
lektora a sdílení zkušeností, ve škole i na domově mládeže
 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ – koordinátor je prostředníkem
mezi školou a zaměstnavateli, pomáhá zajistit realizaci vzájemné spolupráce
 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.