Vážení uchazeči,

Vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení a určuji termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ) do prvního ročníku pro obor 33-56-H/01 Truhlář zakončené výučním listem.

Do druhého kola se může hlásit jen ten, kdo nebyl přijat v 1. kole nebo se vzdal práva na přijetí v 1.kole přijímacího řízení.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025 do oboru 33-56-H/01 Truhlář je 1.

Kritéria přijímacího řízení:

- studium je vhodné pro dívky i pro chlapce.

- podmínkou je úspěšně ukončená povinná školní docházka.

- důležité je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost si necháte potvrdit na přihlášce k přijímacímu řízení svým ošetřujícím praktickým lékařem. 

Truhlář - Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

Více informací o zdravotních omezeních naleznete pod tímto odkazem.

Potvrzení pro doložení prospěchu ze základní školy

Dle zákona stačí doložení prospěchu jakoukoliv formou, lze přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení. Zároveň je možné i doložení jiným způsobem, např. potvrzením od základní školy s QR kódem. Je-li toto potvrzení digitální, musí být opatřeno elektronickým podpisem oprávněné osoby.

Přihláška

Přihláška se podává do 24.5.2024.

Systém pro podávání elektronických přihlášek je funkční  na doméně www.dipsy.cz .

Podáním výpisu vytištěného z online systému.

Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Pozvánka, termín a výsledky

Pozvánka pro školní přijímací zkoušku (ŠPZ) je stanovena na 10.6.2024 v 15,30 hodin.

Pozvánku pro  ŠPZ posílá ředitel školy nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

Buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

21.6.2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.

Zápisové lístky se nepoužívají.

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku.

Uchazeč – cizinec

musí společně se žádosti o přijetí ke vzdělávání doložit doklad o dočasné ochraně (stačí kopie).

                                                                           

    Pro bližší informace sledujte web www.prihlaskynastredni.cz

    Mgr. Alexandra Lochová, ředitelka školy

    inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting