OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KŘIVOKLÁT

Nabízíme vzdělávání v oborech Lesnictví, Veterinářství, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář

Prostudujte si -> Mimořádná opatření pro uchazeče o vzdělání - testování uchazečů

V případě, že se uchazeč dostaví bez provedeného testu, nabízíme možnost otestování antigenním testem u nás ve škole.

V takovém případě se uchazeč dostaví nejméně 30 minut před začátkem přijímacího řízení.

Přijímací řízení – 1. kolo - podání přihlášky

Uchazeč o vzdělávání v oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo dva obory v rámci jedné střední školy.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát).

Pro tříleté obory vzdělání platí

Že uchazeči z rozhodnutí ředitele střední školy přijímací zkoušky konat nemusí.

Pro čtyřleté obory vzdělání platí

Že uchazeči z rozhodnutí ředitele střední školy konají na jednu školu pouze jednotné přijímací zkoušky nebo pouze školní přijímací zkoušku nebo obojí.

Na naší škole se koná pouze Školní přijímací zkouška..

V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku.

Mimořádná opatření pro uchazeče o vzdělání

Školní přijímací zkouška se bude konat na naší škole pro oba maturitní obory dne 5.5. 2021 pouze z Biologie. Pro obor Lesnictví v 8.00 hod. a pro obor Veterinářství v 10.00 hod. Otázky budou převážně z učiva základní školy.

Ke stažení:

Kritéria přijímacího řízení

Okruhy otázek z Biologie

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.