OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KŘIVOKLÁT

Nabízíme vzdělávání v oborech Lesnictví, Veterinářství, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář.

Provozní řád školní jídelny > ZDE

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní řád školní jídelny SLŠ a SOU, Písky 181, Křivoklát, je stanoven na základě:
- Zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školních výchovných a ubytovacích zařízení, ve znění pozdějších
předpisů
- Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,
ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění vyhlášky
94/2006 Sb., nařízení Ev.parlamentu a Rady (EU č. 1169/2011 o výskytu látek – ALERGENECH. Seznam
alergenů je umístěn na nástěnce ve školní jídelně a jednotlivé alergeny jsou uvedeny na jídelníčku pod
číslicemi 1. – 14. Diety zajištujeme pouze na základě lékařského doporučení.
Školní jídelna zajišťuje stravování studentu, pracovníku školy a cizích strávníků
1) Doba výdeje jídel (PO – ČT)
Snídaně + přesnídávka od 6,30 h. do 7,00 h.
Oběd od 11.45 h. do 14,30 h.
Večeře od 17,30 h. do 18,30 h.
V pátek – nebo náhradní odjezdový den - výdej oběda od 11.00 h.
2) Ceny stravného
Snídaně + přesnídávka (studenti) 28,-- Kč
Oběd (studenti) 28,-- Kč
Oběd (cizí strávníci) 64,-- Kč
Večeře (studenti) 24,-- Kč
3) Způsob přihlašování a odhlašování stravy
Školní jídelna provozuje bezstravenkový systém.
Strávníci jsou přihlášeny ke stravování na dobu neurčitou a jakoukoliv změnu (ukončení stravování,
odchod ze školy, odchod z internátu, změny stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník
povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.
Studentům ubytovaným na domově mládeže začíná stravování pondělní snídaní a končí pátečním
obědem. Odhlašování jídla je prováděno prostřednictví vychovatelů domova mládeže, nebo přímo
u vedoucí školní jídelny do 7,30 hod.

Zaměstnanci jsou povinni svou nepřítomnost nahlašovat vždy včas (do 7,30 hod) a nemají nárok na
stravu v dny pracovní neschopnosti, služební cesty (při součastném čerpání stravného na cestovním
příkazu), samostudia, dovolené. Pokud si stravu neodhlásí, bude mu počítána plná cena oběda tj. 64,- Kč.
4) Způsob vyúčtování a úhrady stravného
- před nástupem ke studiu je nutné uhradit kauci na stravu a ubytování ve výši 2500,-- Kč
- pro měsíční vyúčtování je důležitý počet přihlášené stravy, nikoliv počet odebrané stravy.
K této částce bude připočtena částku za ubytování tj. 800,-- za měsíc. Částka pro zaplacení bude
strávníkovi oznámena předáním měsíčního vyúčtování
Úhrada měsíčního vyúčtování probíhá:
- inkasním / bankovním převodem na účet č. 8835221/0100 pod VS – rodné číslo strávníka
- hotově u pokladní školy
- srážkou ze mzdy zaměstnanců
- fakturou – pouze pro organizace
Termín placení stravného je do 10 dne následujícího měsíce po zúčtování měsíce. Vyúčtování přeplatku
za stravu a ubytování po ukončení stravování probíhá vrácením na bankovní účet, nebo hotovově.
V případě nezaplacení stravného v daném termínu nebude mít strávník do doby zaplacení nárok na stravu.
5) Organizace provozu školní jídelny
- jídelní lístek je umístěn na nástěnce v prostoru školní jídelny
- strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hyg. a společenskými pravidly
- z jídelny je zákaz odnášení příborů, nádobí a zařízení jídelny mimo prostory školní jídelny
- veškeré připomínky k organizaci a provozu školní jídelny je nutno řešit s vedoucí školní jídelny

Kontakty: Vedoucí školní jídelny – Borseková Hana, tel. 313558128, 777341467

Křivoklát 1.9.2018

………………………………………… …………………………………………………………….
Sestavila vedoucí školní jídelny schválil ředitel školy
Borseková Hana Ing. Dlohoš Vratislav

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.