Evropský sociální fond v ČR

CESTOU PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ NAPŘÍČ STŘEDOČESKÝM KRAJEM

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Blíží se konec realizace projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Projekt probíhá od 2. 9. 2013 do 31. 8. 2015. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedošlo pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň se propojilo vzdělávání v těchto oborech mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 
Zkrácený název projektu: Přírodní vědy a technika v SK 
Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 
Období realizace: 2. září 2013 – 31. srpna 2015 
Rozpočet projektu celkem: 161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

Přírodovědné kroužky pro Základní školy:

Zapojené ZŠ do projektu:

  • Základní škola a mateřská škola, V Zahrádkách, 270 23 Roztoky
  • Základní škola Křivoklát, 270 23 Křivoklát
  • Základní škola Zbečno, 270 24 Zbečno
  • 3. základní škola Rakovník, 269 01 Rakovník
  • Střední škola, Základní škola a mateřská škola speciální Rakovník, 269 01 Rakovník

Na všech základních školách probíhaly přírodovědné a technické kroužky, které vedli lektoři z řad učitelů a mistrů Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky. Malí žáčkové se naučili lépe přírodě porozumět i ji ctít, a to prostřednictvím našich pedagogů, ale také i díky moderní technice zakoupené prostřednictvím tohoto projektu, jako jsou tablety, dalekohled, lesnické pomůcky ad.

Přírodovědné a technické kroužky pro žáky střední školy:

Na škole se uskutečnilo 5 odborných kroužků pro žáky SŠ (Přírodovědný, Myslivecký, Ornitologicko-kynologický, Technický-kovo, Technický-dřevo a Včelařský). Kroužky se konaly 1x za 14 dní. Kroužek přírodovědný byl zaměřen na výzkum a pozorování živé a neživé přírody. K tomu žáci používali digitální kamery, fotoaparáty, foto-pasti, (zaznamenání pohybu větších obratlovců), tablety. Ornitologický kroužek pracoval s odborníkem, který využívá tenata na kroužkování a zaznamenání stavu ptáků. K vyhodnocování stromů a rostlinstva především v lesních porostech bylo zapotřebí zakoupit zařízení na měření stromů a terénu (průměrky, výškoměry, teodolit, nivelační přístroj, GPS). Studenti v mysliveckém, ornitologickém, včelařském i přírodovědném kroužku vyhodnocovali a předpovídali počasí za pomocí meteorologické stanice a jejího vybavení. Všechny kroužky využily přístup do chemicko-biologické laboratoře k vyhodnocování svých vzorků. Přírodovědný kroužek využíval skleník, altán, arboretum i naučnou geologickou stezku.

Zapojení odborníků z praxe do technických a přírodovědných předmětů

V jednotlivých monitorovacích obdobích proběhly přednášky a praktické ukázky odborníky z praxe. Například se jednalo o návštěvu informačního centra Křivoklát spojenou s ukázkami vycpanin, hlasů zvířat a trofejí. Dále se žáci zúčastnili přednášky s pracovníkem CHKO Křivoklát na téma problematiky a významu Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a seznámili se s chráněnými lokalitami v České republice. Velice kladně hodnotili žáci SŠ přednášku vedenou novinářem a pracovníkem agentury zprostředkující obchodní činnost v Thajsku, PhDr. Jiří Šulcem o lesnictví v Thajsku a Laosu - technologie těžby pomocí strojů i slonů. Dále se žáci SŠ oborů Lesnictví a Ekologie a životní prostředí zajeli podívat na Mendelovu univerzitu v Brně, kde se zúčastnili praktických cvičení na harvestorových trenažerech. Další odborník z praxe, p. Stanislav Lepič, vedoucí ornitolog z Kladna, ukázal žákům odchyt ptáků do tenat a jejich kroužkování, pozorování ptáků na krmítkách s určováním druhů a pohlaví a kvalifikovaného zápisu. Celkem se do této projektové aktivity zapojilo 15 odborníků z praxe a téměř všichni žáci maturitních oborů naší SŠ.

Projektová odpoledne pro žáky ZŠ:

Projektová odpoledne se konala v každém monitorovacím období, kde se na naši školu sjeli žáci ze všech základních škol zapojených v projektu. Věnovali se jim jak naši pedagogové, tak i naši studenti. Programem byly přírodovědné hry, soutěže a kvízy. Projektové aktivity probíhaly v chemicko-biologické laboratoři, v odborné dílně a ve venkovní dendrologické učebně s využitím geologicko-dendrologické naučné stezky a arboreta školy.

Letní tábor „S Ferdou mravencem poznáváme lesní přírodu“

V červenci 2014 proběhl čtyřdenní letní tábor, kde se žáci formou her zapojili do poznávání a ochrany přírody a lesa. Tábora se zúčastnilo kromě 12 studentů SŠ také žáci pěti partnerských škol v počtu 77 žáků. Tábor se konal v prvním červencovém týdnu s názvem "S Ferdou mravencem poznáváme lesní přírodu". Vedoucími byli lektoři jednotlivých kroužků ZŠ. Zaměření tábora bylo naučit se poznávat lesní byliny, keře a stromy, naučit se poznávat živočichy žijící v oblasti CHKO Křivoklátsko s důrazem na jedovaté druhy rostlin a hub. Dále se děti seznámily se základními způsoby vázání uzlů a šifrováním. Vyvrcholením celotáborové hry bylo celodenní hledání pokladu, ke kterému děti přivedly zašifrované zprávy a různé úkoly. Letní tábor byl hodnocen všemi účastníky velmi kladně a děti projevily zájem o uspořádání dalšího ročníku. V  rámci prodloužení projektu bude probíhat v termínu od 2. 7. do 10. 7. 2015 letní tábor s názvem „Hledání Křivoklátského pokladu s duchem Dymou“.

Drobné stavby a stavební úpravy laboratoře

V areálu Střední lesnické školy byl vybudován včelín, skleník, altán, geologická stezka a biologicko-chemická laboratoř, která je vybavena velice moderními přístroji, pro příklad uveďme mikroskopy, kufříky pro biologii, geologii a chemii.

Nesmíme ale zapomenout na naše studenty, kteří se v rámci tohoto projektu naučili více pochopit svůj obor, ve kterém se vzdělávají a naučili se pracovat s kvalitními přístroji zakoupené rovněž v rámci projektu.

Tento projekt nastartoval na naší škole více možností a větší znalost a zaujetí našich žáků pro přírodní i technické obory. Přitáhl pozornost i menších žáků, kteří by se těmto oborům v budoucnu chtěli věnovat. Našim pedagogům přinesl spoustu zkušeností a hlavně nových možností.

Díky patří hlavně našim pedagogům, kteří se do projektu zapojili a vedli kroužky:

Ing. Vratislav Dlohoš – Včelařský kroužek, Ing. Miroslav Měsíček – Přírodovědný kroužek, Mgr. Jan Fiala – Přírodovědný kroužek, Václav Penc – Myslivecký kroužek, Jaroslav Wostl – Myslivecký kroužek, Ing. František Švamberg – Přírodovědný kroužek, Bc. Tomáš Klatovský – Přírodovědný kroužek, Ing. Zbyšek Hergesell – Přírodovědný kroužek, Martin Libovický – Technický – dřevo kroužek, Jan Rajchmann – Technický – kovo kroužek

 

  Fotogalerie

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.