Česko - dánský projekt

Projekt spočívá v předávání vzájemných pedagogických zkušeností českých a dánských učitelů.

V roce 2010 se naši pedagogové zúčastnili edukačního kurzu The Learning Teacher II ve vzdělávacím středisku Köge business college pod vedením lektorky Annett Faerch.

Kurzu The Learning Teacher III, který se uskutečnil v termínu 30.10 až 5.11.2011 v dánském Foldingbro a který byl zaměřen na pedagogicko-psychologické metody a na kurzy pro vzdělávání dospělých se také zúčastnili zástupci naší školy a další pedagogové ze středních škol z ČR.

Garantem projektů byl Mgr. Petr Husník, zastupující odbor středního vzdělávání MŠMT. Obě školení byla hodnocena velice pozitivně. Forma přístupu Anett k jednotlivým tématům a jejich následná prezentace byla zajímavá a podnětná. Kurzy byly velkým přínosem a získané poznatky využíváme v dalším pedagogicko-psychologickém působení.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting