OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát. Státní škola s bezplatnou výukou, absolventi jsou vyhledávanými odborníky

Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Zkrácený název projektu: IKAP  

Číslo výzvy: 02_16_034  

Schválená finanční podpora pro školu činí Kč 4.131.365,-
Období realizace: od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020

Přírodovědný kroužek I - Ing. Miroslav Měsíček
Přírodovědný kroužek II - Mgr. Eliška Libovická
Jezdecký kroužek - Dominika Skalská
Projektové dny - informace a fotogalerie

Podpora polytechnického vzdělávání

Bude nakoupeno vybavení odborné učebny pro maturitní obory Veterinářství a Lesnictví i pro
učební obory Opravář lesnických strojů a zařízení, Lesní mechanizátor a Truhlář. Mezi toto
vybavení patří například RTG, 2D a 3D modely, nerezové pitevní stoly a další
odborné příslušenství. Do odborných předmětů budou nakoupeny nové motorové pily,
křovinořezy, stupačkové soupravy, hoblice, zařízení pro odsávání dřevního odpadu a další
odborné vybavení.
V odborné učebně Veterinářství budou probíhat názorné ukázky z výuky odborných předmětů
i odborná cvičení z předmětů: patologie, biochemie, mikrobiologie a parazitologie, anatomie
a fyziologie zvířat, farmakologie, chirurgie a ortopedie, laboratorní techniky apod.

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

V rámci této aktivity bude naše škola podporovat spolupráci se zaměstnavateli v oblasti
odborných exkurzí pro pedagogické pracovníky a žáky, které jsou zahrnuty v ŠVP školy a
navazují na teoretickou výuku. Odborné exkurze se budou konat pro maturitní i učební obory
v oblasti lesnictví, ekologie, zemědělství, veterinářství a truhlářství.


Kroužek jezdectví
Lektor: Dominika Skalská
Termín konání: září 2018 - březen 2020
Náplň kroužku:
Žáci mají možnost se seznámit s chovem koní ve všech jeho aspektech, tedy ustájení koní, krmení, komunikace s koněm, jízda na koni. Kroužek probíhá v Rodinné stáji Račice. V teoretické části budou využívány výukové obrazy a 3D modely koně pořízené z projektu IKAP. 


Kroužek Přírodovědný 
Lektor: Mgr. Eliška Libovická
Termín konání: září 2018 - březen 2020
Náplň kroužku:
Žáci se seznamují s významem a způsobem chovu hospodářských zvířat, s jejich anatomií. Učí se používat potřebné nástroje.


Kroužek Přírodovědný 1
Lektor: Ing. Miroslav Měsíček
Termín konání: září 2018 - březen 2020
Náplň kroužku: 
Kroužek má široký záběr od obecné orientace v porostech s použitím mapy po zaměření se na jednotlivé skupiny živočichů a rostlin. Například přikrmování a pozorování zvěře, odchyt a kroužkování ptáků, měření stromů, roubování.


Projektový den ZŠ

Dne 25.9.2019 k nám přivítalo 52 žáků ze ZŠ Roztoky a 22 žáků ze ZŠ z Nového Strašecí. Děti se mohly seznámit s prací s vyvážecí soupravou a lesnickým traktorem, na dalším stanoviště na ně čekala poznávačka dřevin, šišek a stop zvěře. Dále si žáci vyzkoušeli zatloukání hřebíků nebo výrobu soviček ze šišek a na posledním místě na ně čekala jízda na koni a ZOO koutek.

Exkurze do Západních Čech a Norimberku.


Projektový den ZŠ

Naši žáci pod vedením Mgr. Alexandry Lochové ukázali žákům základní školy z Montessori Kladno a ZŠ Zbečno ukázky laboratorní techniky, mikrobiologie a parazitologie. Dále žáci poznávali minerály na naší geologické stezce, poznali práci s ruční pilou a sekyrou, práci s vyvážecí soupravou a práci s lesnickým traktorem.


Odborné exkurze

Veterinární a farmaceutická univezita Brno

Ústav chemických procesů Praha Suchdol

Veterinární a farmaceutická univezita Brno

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.