Moderní učitel

Od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 byl v SOU Nové Strašecí realizován projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky "Moderní učitel", registrační číslo CZ.1.07/1.3.04/03.0001, který byl zpracován na základě výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

V rámci projektu bylo plánováno proškolit 30 učitelů, budoucích tvůrců výukových programů, 5 ředitelů nebo zástupců ředitele, 5 techniků ICT a 5 jazykových korektorů, celkem 45 osob z 5 škol (tento počet byl nakonec překročen). Jednalo se o školy, zapojené jako partneři projektu a kromě proškolení svých zaměstnanců získaly i ICT vybavení.

Školení budoucích tvůrců výukových programů bylo realizováno především se zaměřením na zvládnutí tvorby prezentace, respektování základních zásad efektivní prezentace, práci s grafikou, využití interaktivity ve výukových programech a efektivní obsluhu interaktivní tabule. Bylo spojeno s motivační ukázkou hotových programů, ukázkami možností řešení nejdůležitějších prvků ve výukových programech, didaktickými doporučeními atd.

Po prezenční části následovala  e-learningová část studia. Jeho součástí byla i metodická pomoc lektorů při tvorbě výukových programů.

Na závěr účastníci školení vytvořili samostatně výukový program, který byl ohodnocen lektory. Proškolení učitelé získané poznatky mohou aplikovat ve výuce a stát se tak i jakousi aspirační skupinou na své škole.

  • Školení managementu škol a techniků ICT se týkalo zásad organizace a řízení procesu tvorby výukových programů, motivoce učitelů, návrhu individuálního řešení tvorby výukových programů pro danou školu vyplývající z personálních a materiálních možností, metodiky organizace workshopů pro učitele, metodického návrhu realizace záložního systému atd. Tato školení byla prezenční, studijní materiály byly k dispozici v systému MOODLE.
  • Součástí aktivity byla i průběžná podpora managementu v krizových situacích spojených s tvorbou výukových programů a podpora techniků ICT při tvorbě a nastavování procesu technické podpory tvorby výukových programů.
  • Školení jazykových korektorů se zabývalo metodikou korektur, vhodným postupem při nich a dále seznámilo s častými a opakujícími se chybami tvůrců výukových programů. Školení bylo prezenční a dále pomocí e-learningu.
  • Součástí projektu bylo vytvoření školících materiálů, vytvoření e-learningového kurzu a také diskusního fóra pro potřeby výměny názoru lektorů a účastníků školení.

Celý projekt byl účastníky pozitivně hodnocen a učitelé, kteří se v Nové Strašecí vzdělávali, oceňovali jeho přínos pro jejich další práci. O zájmu svědčí i skutečnost, že do tohoto projektu se přihlásilo 5 účastníků nad původně plánovaný počet.

Monitorovací indikátory projektu byly splněny a překročeny. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.