PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY

Pracovník roku

Mgr. Alexandra Lochová - ředitelka školy, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Email: reditel@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Jakub Krézl - zástupce ředitele školy pro obor Lesnictví, všeobecně vzdělávací předměty a učební obory, statutární zástupce ředitele školy

Email: zastupce@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Mgr. Eliška Libovická - zástupce ředitele pro obor Veterinářství, učitelka odborných předmětů

Email: eliska.libovicka@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Jan Jungmann - učitel odborných předmětů

Email: jan.jungmann@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing., Bc. Jana Bažantová - učitelka odborných předmětů

Email: jana.bazantova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Miroslav Měsíček - učitel odborných předmětů

Email: miroslav.mesicek@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Mgr. Pavel Vyroubal - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Email: pavel.vyroubal@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Monika Cyrusová - učitelka odborných předmětů

Email: monika.cyrusova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Zbyšek Hergesell - učitel odborných předmětů

Email: zbysek.hergesell@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing., Bc. Miroslav Stehlík - učitel odborných předmětů, autoškola

Email: miroslav.stehlik@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing., Bc. Jana Smejkalová - učitelka odborných předmětů

Email: jana.smejkalova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Hana Trousilová - učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Email: hana.trousilova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Marie Vozobulová - učitelka odborných předmětů

Email: marie.vozobulova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Bc. Petr Izaj - vrchní mistr, učitel odborných předmětů

Email: petr.izaj@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Zdeněk Kopřiva - učitel odborných předmětů, IT, autoškola

Email: admin@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420603744983

Pracovník roku

Marek Slepička - učitel odborného výcviku

Email: marek.slepicka@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Aleš Koutecký - učitel odborného výcviku

Email: ales.koutecky@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Milan Lněníček - učitel odborného výcviku

Email: milan.lnenicek@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Bc. Jan Rajchmann - učitel odborného výcviku

Email: jan.rajchmann@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Jaroslav Wostl - učitel odborného výcviku

Email: jaroslav.wostl@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Milan Lněníček ml. - učitel odborného výcviku

Email: milan.lnenicekml@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Ivo Žďánský - učitel odborných předmětů

Email: ivo.zdansky@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

JUDr. Taťána Drážníková - učitelka odborných předmětů

Email: tatana.draznikova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Mgr. Jaroslava Vojtěchová - školní psycholog

Email: psycholog@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Bc. Rostislav Hlavsa - vedoucí vychovatel, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Email: rostislav.hlavsa@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Lenka Seinerová - vychovatelka

Email: lenka.seinerova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing. Jan Beran - vychovatel

Email: jan.beran@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Bc. Stanislav Veselý - vychovatel

Email: stanislav.vesely@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Hana Měsíčková - vychovatel

Email: hana.mesickova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Petra Sušánková - vychovatelka

Email: petra.susankova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Jiří Langmajer - vychovatel

Email: jiri.langmajer@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Ing., Bc. Martin Smejkal - učitel odborných předmětů

Email: martin.smejkal@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

MVDr. Helena Ungermanová - externí učitelka odborných předmětů

Email: helena.ungermanova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

MVDr. Michaela Šikulová - učitelka odborných předmětů

Email: michaela.sikulova@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

Pracovník roku

Martin Tomášek - učitel odborného výcviku

Email: martin.tomasek@sls-krivoklat.cz

Telefon: +420313558128

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting