STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KŘIVOKLÁT

Vzdělávání v oborech Lesnictví, Veterinářství, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář

Pedagogický sbor

Výuku zajišťuje zkušený pedagogický sbor. 

Jméno pracovníka Úkoly, funkce a předměty, které vyučuje
Lochová Alexandra, Mgr.
Ředitelka školy, Matematika
Měsíček Miroslav, Ing. Zástupce ředitele, Botanika, Dendrologie, Pěstování lesa, Ochrana lesa, Legislativa
Dlohoš Vratislav, Ing. Lesnická geodézie
Drážníková Taťána, JUDr. Veterinární legislativa
Hergesell Zbyšek, Ing. Matematika, Fyzika, Chemie, Informační a komunikační technologie, administrátor Škola Online
Hlavsa Rostislav, Bc Tělesná výchova, Vedoucí vychovatel
Jungmann Jan, Ing. Nauka o lese, Technologie, Lesnické mechanizační prostředky, Pěstování lesa, Botanika a dendrologie
Libovická Eliška, Mgr. Učitelka odborných předmětů oboru Veterinářství
Ištvaníková Veronika, Ing.  Učitelka odborných předmětů oboru Veterinářství
Žďánský Ivo, Ing. Učitel odborných předmětů oboru Veterinářství
Bažantová Jana, Ing. Pěstování lesa, Nauka o lesním prostředí, Meteorologie a hydrologie, Hospodářská úprava lesa
Vyroubal Pavel, Mgr. Český jazyk, Občanská nauka
Izaj Petr, Bc. Vedoucí učitel odb. výcviku, Učitel odb. výcviku obor Truhlář
Stehlík Miroslav, Ing. Tělesná výchova, Anglický jazyk, Motorová vozidla, Instruktor autoškoly
Švamberk František, Ing. Lesní těžba, Lesnická geodézie, Lesní stavby, Ekonomika, Stroje a zařízení 
Trousilová Hana, Ing. Angličtina
Krézl Jakub, Ing. Učitel odborných předmětů oboru Lesnictví
Smejkalová Jana, Ing., Bc Reprodukce a Inseminace, Mikrobilogie a Parazitologie, Farmakologie, Nemoci zvířat
Cyrusová Monika, Ing. Biologie, Občanská nauka, Ekologie, Životní prostředí a monitoring
Kopřiva Zdeněk Instruktor autoškoly, ICT, OP Opravář lesnických strojů, administrátor Google workspaces, webmaster
Melicharová Iveta, MVDr. Učitelka odborných předmětů oboru Veterinářství
Slepička Marek
Učitel odb. výcviku obor Truhlář
Koutecký Aleš Učitel odb. výcviku obor Opravář lesnických strojů
Lněníček Milan Učitel odb. výcviku obor Lesní mechanizátor 
Rajchmann Jan, Bc. Učitel odb. výcviku obor Opravář lesnických strojů
Wostl Jaroslav Učitel odb. výcviku obor Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů
Sainerová Lenka Vychovatelka
Beran Jan, Ing. Vychovatel
Veselý Stanislav, Bc. Vychovatel
Měsíčková Hana Vychovatelka
Petra Sušánková Vychovatelka
Langmajer Jiří Vychovatel

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.