S anglickým jazykem do světa

Zpráva z jazykově - vzdělávacího pobytu

Základní informace o projektu:

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7. 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příjemce: Střední lesnická škola a Střední odborné

Název projektu: S anglickým jazykem do světa

CZ.1.07/1.1.00/56.0217

Základní informace o jazykově-vzdělávacím pobytu

Termín realizace pobytu: 15. 11. 2015 - 20. 11. 2015

Místo konání pobytu: Velká Británie, Worthing

Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz:

Centre of English Studies,Worthing 12 Stoke Abbott Rd Worthing BN11 1HE

Podrobný popis jazykově - vzdělávacího pobytu

Jazykový kurz probíhal po dobu tří dnů, vždy 3x45 minut, celkem 9 vyučovacíchhodin. Žáci pracovali všichni spolu, tj. 10 v jedné skupině. Kurz se zaměřoval na běžná témata jako představování, dům mých snů, britské reálie atp. Při výuce byl kladen velký důraz na konverzaci s vyučujícím i se spolužáky, byly používány nejrůznější připravené materiály, ale i práce ve skupině či metoda hry.

Kurz byl samotnými žáky hodnocen velmi kladně, zdůrazňovali zejména zlepšení svých komunikačních schopností a zlepšení výslovnosti.

Během krátkého odpoledního výletu ve středu 18. 11. 2015 navštívili žáci Royal Pavilion v Brightonu, coby doklad vlivu někdejších britských kolonií na britskou architekturu. Ve čtvrtek 19. 11. 2015 poté následoval celodenní výlet do Londýna, aby žáci poznali osobně celou řadu památek a institucí, které znají z učebnic anglického jazyka.

Studenti viděli Buckinghamský palác, budovy britského parlamentu s věží Big Ben, centrum města okolo řeky Temže, navštívili Tower Bridge.

Následovala též návštěva Britského muzea a nádraží Kings Cross, které je studentům blízké z knih britské spisovatelky J. K. Rowlingové.

Žáci si během pobytu nejenom intenzivně rozvíjeli své jazykové kompetence a znalosti reálií Anglie, ale došlo i k naplňování dalších cílů ŠVP jako vedení k respektování identity a tradic jiných lidí, úzký kontakt s lidmi jiné rasy bezpochyby přispěl k oproštění se od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu a agresivního nacionalismu (někteří žáci byli ubytováni u britských občanů jiné rasy či kultury).

Celkově nelze hodnotit tento jazykově-vzdělávací pobyt jinak než velmi pozitivně, neboť nejenom přispěl k již zmíněnému rozšiřování jazykových kompetencí, znalostí reálií a k toleranci k odlišnosti, ale účast žáků s nejlepším průměrem se stala výbornou motivací pro ostatní studenty naší školy. Doufáme, že budeme mít možnost participovat na podobném projektu i v budoucnu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.