Opravář lesnických strojů (41-56-H/02)

Základní informace:

Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Obory jsou určeny: pro chlapce i dívky
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým i nižším ročníkem
Přijímací řízení: školní přijímací zkouška formou pohovoru s uchazečem
Ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na středních školách, vyšších školách a v nástavbových oborech

Zdravotní omezení: Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky); Přecitlivělost na látky ropného původu. Více viz. tento odkaz.

Charakteristika oboru:

  • obor připravuje absolventy pro odborné práce v technicky zaměřených oblastech v resortu lesnictví, zemědělství a opravárenství
  • během přípravy se žáci naučí opravovat nejen lesnické mechanizační prostředky a motorové pily, ale i silniční osobní a nákladní automobily a přípojná vozidla
  • součástí výuky je také diagnostika vozidel, svařování elektrickým obloukem, základy kovářských, klempířských a zámečnických prací
  • kromě výučního listu v oboru mají žáci možnost získat v rámci výuky řidičské oprávnění skupin B a C (možnost rozšíření o skupinu T), lovecký lístek, kvalifikaci pro základní práce s motorovou pilou a svářečský průkaz
  • u tohoto oboru je možno žádat o stipendium LČR - potřebné informace a žádosti naleznete ZDE

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Základy ekologie,
Informační a komunikační technologie, Anglický jazyk

Odborné předměty - Technologie, Strojírenská technologie, Strojnictví, Technická dokumentace, Motorová
vozidla, Elektrotechnika, Lesnické mechanizační prostředky, Ekonomika, Odborný výcvik

Předmět 1. ročník 2.ročník 3.ročník Celkem
Česká jazyk a literatura 2 2 2 6
Německý jazyk / Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Fyzika 1 1 - 2
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 - - 1
Technologie 1 2 1 4
Strojírenská technologie 2 - - 2
Technická dokumentace 2 1 - 3
Elektrotechnika - - 1 1
Lesnické mechanizační prostředky - 2 1 3
Motorová vozidla 1 1 2 4
Práce s počítačem 1 1 - 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem za ročník týdně 32 32,5 31,5  96

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.