Lesní mechanizátor (41-56-H/01)

Základní informace:

Název a kód oboru: 41-56-H/01 LESNÍ MECHANIZÁTOR
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Obory jsou určeny: pro chlapce i dívky
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým i nižším ročníkem
Přijímací řízení: školní přijímací zkouška formou pohovoru s uchazečem
Ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na středních školách, vyšších školách a v nástavbových oborech

Zdravotní omezení: Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky); Přecitlivělost na látky ropného původu. Více viz. tento odkaz.

Charakteristika oboru:

  • absolventi oboru jsou připraveni pro vykonávání prací při obnově a ochraně lesa, pěstování lesů, těžbě a manipulaci dříví, soustřeďování dříví a naučí se základním opravám lesnických mechanizačních
    prostředků
  • absolventi získají kvalifikaci pro práci s motorovou pilou, soustřeďování dříví traktory a vyvážecí soupravou, práci s křovinořezy, obsluhu hydraulické ruky a sběr reprodukčního materiálu
    lesních dřevin ze stojících stromů
  • v rámci výuky získají řidičské oprávnění skupiny T s možností rozšíření na skupinu B
  • úspěšní absolventi Myslivosti získají lovecký lístek.
  • u tohoto oboru je možno žádat o stipendium LČR - potřebné informace a žádosti naleznete ZDE

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Základy ekologie,
Informační a komunikační technologie, Anglický jazyk

Odborné předměty - Technologie, Nauka o lese, Strojnictví, Nauka o práci, Myslivost, Motorová vozidla, Ekonomika, Přidružená výroba, Odborný výcvik

 

Předmět 1. ročník 2.ročník 3.ročník Celkem
Česká jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6

Občanská nauka

1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4

Fyzika

2 1 - 3

Základy ekologie

1 - - 1
Tělesná výchova 2 1 1 4
Práce s počítačem 1 1 - 2
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 1 - 2
Řízení motorových vozidel 1 1 - 2
Nauka o lese 1 1 - 2
Technologie 1 2 3 6
Myslivost 1 1 - 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem za ročník týdně 33 32,5 19,5  

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.